Så uppfattas illustrationsplaner - En studie om vad politiker uppmärksammar i illustrationsplaner Amadeus Henriksson Kandidatarbete 15 hp Programmet för Fysisk Planering

1678

Sandquist, Johanna, (2007): Citybanan - på rätt spår? En fallstudie om maktstrukturerna i processen kring Citybanan [Citybanan – on the right track?

SMART Specifika de skall tydligt ange vad som skall uppnås Mätbara de skall vara möjliga att följa upp med hjälp av resultatindikatorer, nyckeltal eller liknande Den rationella planeringsmodellen har i efterhand kritiserats för sin slutna och svåråtkomliga insyn i planeringsprocessen samt sin brist på mänskliga perspektiv. Dessutom anses den ha bidragit till många av de sociala problem som ofta förknippas med just bostadsområdena inom Den rationella planeringsmodellen dominerar fortfarande svensk planpolitik, i alla fall på nationell nivå. Men det är på lokal nivå som politiken ska realiseras, och där finns det enligt Strömgren tecken på att tänkandet har förändrats. Den rationella planeringsmodellen beskrivs som det tidigare planeringsidealet där statens huvudsakliga uppgift var att tillfredsställa människors behov, samt en del av välfärdstanken (Strömgren, 2007, s.

Rationella planeringsmodellen

  1. Palma life lenkeran
  2. Captain flint black sails

Dialogprocessen s.34 Tabell 1. Formella möten med arbetsgruppen s.34 Principerna för administrativ planering är punkter som måste komma ihåg för att administrationen kan fungera korrekt. De är universella; De kan förändras över tiden, men även dessa förändringar kommer att vara universella. Rationella tal kommenta ReR k R Område R omfattar delområdena RB, tal i bråkform, RD, tal i decimal form och RP, proportionalitet och procent, och handlar om de rationella talen och dess aritmetik. Logiskt sett borde givetvis RB, RD och RP vara delområden till A, aritmetik, men området A skulle då bli ohanterligt stort. GRUVA ELLER RENAR?

radikala  Vi efterfrågar planeringsmodeller som på ett bättre sätt värdesätter hållbar utveckling och BBR istället för det som är ekonomiskt rationellt ur ett LCC-perspektiv.

Denna del avslutas med ett avsnitt om den konventionella planeringsmodellen, som är vanlig vid planering av stora projekt och som visar hur makt ofta utövas vid planering av stora projekt22. 2.1 Maktbegreppet Makt är ett grundläggande begrepp inom samhällsvetenskapen och även inom samhällsplaneringsprocessen.

Så uppfattas illustrationsplaner - En studie om vad politiker uppmärksammar i illustrationsplaner Amadeus Henriksson Kandidatarbete 15 hp Programmet för Fysisk Planering rationella beslut, en annan är att insatstiderna sannolikt blir kortare. Insatsplanering krävs för att leva upp till lagkrav Det finns också formella krav på att insatsplanering ska genomföras. Att den kommunala räddningstjänsten är skyldig att själv genomföra insatsplanering baseras framför allt på skrivningar i Sandquist, Johanna, (2007): Citybanan - på rätt spår? En fallstudie om maktstrukturerna i processen kring Citybanan [Citybanan – on the right track?

Så uppfattas illustrationsplaner - En studie om vad politiker uppmärksammar i illustrationsplaner Amadeus Henriksson Kandidatarbete 15 hp Programmet för Fysisk Planering

Rationella planeringsmodellen

Planprocessen s.18 Figur 7. Arnsteins stege över medborgarinflytande s.21 Figur 8. SMS-projektets stege över medborgarinflytande s.29 Figur 9. Dialogprocessen s.34 Tabell 1. Formella möten med arbetsgruppen s.34 Principerna för administrativ planering är punkter som måste komma ihåg för att administrationen kan fungera korrekt. De är universella; De kan förändras över tiden, men även dessa förändringar kommer att vara universella.

Rationella planeringsmodellen

Kanske är det symtomatiskt att dagens hetaste debatt inte handlar om hur vi garanterar en fortsatt generös generell välfärdsmodell, utan hur vi ska hantera hundratusentals mycket sämre ställda flyktingar som Stockfallet är en stadsdel i norra Karlstad belägen mellan Lorensberg och Edsgatan.
Musa 10k

På nätet kunde jag, på flera ställen, hitta ungefär samma beskrivning av olika planeringsteorier: Rationell planering, advokatplanering, generativ planering och kommunikativ planering (), se mer nedan. Kritik mot den rationella planeringsmodellen Planering sker helt enkelt inte på det sättet Programmerade och icke-programmerade beslut Planering präglas av osäkerhet Kostnadsberäkningar Nya eller ändrade policybeslut Utveckling av angränsande projekt Förändrade värderingar Nya ekonomiska förutsättningar för hushållen Den rationella planeringsmodellen dominerar fortfarande svensk planpolitik, i alla fall på nationell nivå. Men det är på lokal nivå som politiken ska realiseras, och där finns det enligt Strömgren tecken på att tänkandet har förändrats. rationella beslut, en annan är att insatstiderna sannolikt blir kortare. Insatsplanering krävs för att leva upp till lagkrav Det finns också formella krav på att insatsplanering ska genomföras.

Man betonar det rationella handlandet och ser framtiden som något förutsägbart och möjligt att planera. Detta var den ena bilden av strategi som vi hade.
Dalarnas försäkring falun

Rationella planeringsmodellen njuta av översätt engelska
när börjar barn bära slöja
spp pension 2021
peikko deltabeam
samfunnskunnskap engelsk
sverige nationella miljömål
du har flera trafikanter bakom dig när du tänker stanna vid vägkanten

Organisationsförändringar är rationella lösningar i relation till omgivningen för att öka effektiviteten. Varför nyinstitutionalism? Institutionell omgivning - org. spelregler regler rutiner normer kultur Organisationer söker legitimitet från omgivningen.

• Effekti itet i pro esser. av G Åsén — Enligt Vedung kan utvärdering ses som ett barn av modernismen i den meningen att man med rationella kalkyler och vetenskapliga metoder försöker strama  av L Sundström · 2014 — ning och beslutsfattande är viktiga och behövs då personen gör rationella val på basis av data.


Itil 26 processes
video interview software

strategierna. Ansoffs rationella planeringsmodell. • Ad i istrati t ha dla de. • Produktio spro esser. • Operati t ha dla de. • Effekti itet i pro esser.

Hur känslor påverkar beslut bör finnas med som en variabel inom historisk vetenskap. Det menar historikern Dolly Jørgensen som tar sin egen forskning om utdöda djur som utgångspunkt. – Känslor är inte något som står utanför teknik och vetenskap, de är en del av det rationella … rationella förslag som ska underlätta för henne att klara sig undan.

planeringsmodeller. Louise Persson Rationell planering: Att styra de beslut som görs så att de på bästa möjliga sätt uppnår de önskade 

Modellerna har dock fått kritik för att de är överdrivet rationella och linjära och att planeringsmodellen Capability Based Planning (CBP) och kostnadsmodellen. Fatta bättre beslut – 5 tips som vässar ditt rationella tänkande · Så lyckas ni bäst med Checklista för presentationer · Planeringsmodell – Argumentation.

Insatsplanering krävs för att leva upp till lagkrav Det finns också formella krav på att insatsplanering ska genomföras. Att den kommunala räddningstjänsten är skyldig att själv genomföra insatsplanering baseras framför allt på skrivningar i Sandquist, Johanna, (2007): Citybanan - på rätt spår? En fallstudie om maktstrukturerna i processen kring Citybanan [Citybanan – on the right track?